ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ ADITI

Chào mừng bạn đến với Aditi!

Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (gọi tắt là “Dịch vụ”). Bằng việc đăng ký sử dụng Dịch vụ của Aditi, bạn được hiểu là đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây (gọi tắt là “Điều khoản dịch vụ”). Aditi có quyền hạn cập nhật và thay đổi điều khoản dịch vụ bằng cách cập nhật thông tin tại trang web của Aditi. Chúng tôi đề xuất bạn nên quay lại trang này để kiểm tra và cập nhật thông tin mỗi khi chúng tôi có thông báo mới.

Phần 1: Về Aditi

Công ty CP Công nghệ ADITI cung cấp một hệ sinh thái giải pháp thương mại điện tử, gồm các sản phẩm:
1. Nền tảng tạo website, landing page giúp tối đa hóa chuyển đổi cho quảng cáo.
2. Các dịch vụ liên quan đến thiết kế web, tạo hệ thống khóa học, membership, diễn đàn,…

Toàn bộ sản phẩm trên thuộc quyền sở hữu của:

 • Công ty: Cổ Phần Công Nghệ ADITI
 • Số GCNĐKDN: 0317328110
 • Ngày cấp: 06/06/2022
 • Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
 • Địa chỉ: Tầng 15, Sunrise City View, 33 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Q.7, TP.HCM
Phần 2: Điều khoản về tài khoản người sử dụng
 • Để truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn cần đăng ký tài khoản Aditi (gọi tắt là “Tài khoản”) bằng cách cung cấp họ tên đầy đủ, số điện thoại, email chính xác của bạn. Điều này sẽ giúp bạn được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ người dùng của chúng tôi.
 • Bạn không thể tự đăng ký được tài khoản trên Aditi mà cần có người giới thiệu.
 • Người đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ được xem là người sở hữu tài khoản và chịu tác động của toàn bộ điều khoản sử dụng dịch vụ.
 • Bạn có trách nhiệm phải bảo mật mật khẩu của chính mình. Aditi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào đến từ việc bạn không bảo mật được mật khẩu của chính mình.
 • Bạn cần biết rằng Aditi sẽ sử dụng email của bạn như là một phương pháp giao tiếp chính giữa hai bên. 
 • Các sản phẩm của Aditi không phải là sàn thương mại điện tử. Bất kỳ giao dịch nào được thực hiện thông qua website hoặc landing page của bạn tạo từ nền tảng Aditi được coi là giao dịch trực tiếp giữa bạn và người mua.
 • Bạn chịu trách nhiệm cho toàn bộ dữ liệu, hình ảnh, báo cáo và các liên kết website (links) mà bạn đưa lên website/landing page của mình. Bạn không được đưa bất kỳ virus hay đoạn mã nào ảnh hưởng đến người khác cũng như toàn bộ hệ thống.
 • Aditi không giới hạn lưu trữ hình ảnh khi tuân thủ sử dụng trong phạm vi thuộc Aditi quản lý. Aditi không giới hạn băng thông trong phạm vi chi phí của bạn không vượt quá chi phí Aditi thanh toán cho CDN các bên thứ 3 (CDN Việt Nam: vccloud.vn, CDN quốc tế: keycdn.com). Liên hệ hỗ trợ để được tư vấn gói dành cho nhu cầu sử dụng lớn, các đơn vị cung cấp dịch vụ…
 • Chúng tôi có quyền đơn phương chấm dứt hoạt động Tài khoản Aditi của bạn và toàn bộ sản phẩm tạo ra trong tài khoản nếu bất kỳ vi phạm nào về Điều khoản dịch vụ được phát hiện. 
Phần 3: Quyền lợi của Aditi
 • Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc dừng Dịch vụ vì bất kỳ lý do nào, mà không cần thông báo trước bất kể thời gian nào.
 • Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ với bất kỳ ai vì bất kỳ lý do nào, tại bất kỳ thời gian nào.
 • Chúng tôi có thể xóa nội dung hoặc bất kỳ Tài khoản nào có chứa nội dung bất hợp pháp, xúc phạm, bôi nhọ, đe dọa, khiêu dâm hoặc cố tình xâm phạm sở hữu trí tuệ.
 • Chúng tôi có thể xóa bất kỳ Tài khoản nào có những hành động xúc phạm, đe dọa dù bằng lời nói hay chữ viết tới khách hàng của Aditi, nhân viên của Aditi, công ty Aditi.
 • Chúng tôi không duyệt trước nội dung cuối tới người dùng mà bạn đưa lên trong Tài khoản của mình, bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với những nội dung đó.
 • Chúng tôi có quyền cung cấp Dịch vụ cho đối thủ của bạn và không cam kết sẽ độc quyền cho bất kỳ đối tác nào cho từng phân khúc thị trường nào. Bạn cần hiểu thêm và đồng ý rằng nhân viên của Aditi và các đối tác khác cũng có thể trở thành khách hàng của Aditi, sử dụng sản phẩm của Aditi để hỗ trợ kinh doanh và trở thành đối thủ của bạn. Đương nhiên họ không được phép sử dụng dữ liệu của bạn. 
 • Trong trường hợp tranh chấp liên quan đến việc sở hữu Tài khoản, chúng tôi có quyền yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân liên quan để xác minh sở hữu Tài khoản. Giấy tờ có thể bao gồm bản sao chứng thực giấy phép đăng ký kinh doanh, chứng minh thư nhân dân, v.v…
 • Aditi có quyền quyết định về quyền sở hữu hợp pháp của tài khoản và có thể chuyển quyền này đến người sở hữu hợp lệ. Nếu chúng tôi không thể xác định được quyền sở hữu chính xác, Aditi sẽ đóng băng tài khoản này cho đến khi xác định được kết luận giữa tranh chấp các bên.
 • Aditi có thể sửa đổi nội dung bản Điều khoản Sử dụng bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi lên trang web của Aditi. Những nội dung sửa đổi này có hiệu lực kể từ ngày được cập nhật. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi bản Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi được cập nhật cho biết bạn đã đồng ý và chấp nhận bản Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi này. Nếu không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào trong Điều khoản Sử dụng, hãy ngừng sử dụng Dịch vụ.   
Phần 4: Giới hạn về Trách nhiệm
 • Trong mọi trường hợp, Aditi và các nhà cung cấp dịch vụ khác hợp tác với chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào bất kể trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên về lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu, hoặc các thiệt hại vô hình khác khi sử dụng Dịch vụ.
 • Trong mọi trường hợp, Aditi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác hợp tác với chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc thiệt hại lợi nhuận hoặc thiệt hại khác phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng nhân viên của Aditi, đối tác của Aditi và những người thân của họ cũng không phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại này.
 • Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi là điều cơ bản nhất chúng tôi cung cấp cho bạn và không phải chịu bất kỳ điều khoản bảo hành theo luật định nào.
 • Aditi không bảo đảm rằng Dịch vụ của chúng tôi cung cấp sẽ không bị gián đoạn, bảo mật hoặc không có lỗi.
 • Aditi không bảo đảm rằng các kết quả thu về từ việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi là chính xác và đáng tin cậy.
 • Aditi không đảm bảo chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay bất kỳ sản phẩm nào bạn mua hay sở hữu thông qua dịch vụ của chúng tôi sẽ đạt được điều bạn mong đợi. Nếu có bất kỳ lỗi nào phát sinh, chúng tôi sẽ khắc phục trong điều kiện cho phép.
 • Trong trường hợp Website và trang Thanh toán của khách hàng bị tấn công từ chối dịch vụ (DDOS), Aditi sẽ hỗ trợ cùng khách hàng khắc phục. Trang Website, trang Thanh toán của bạn có thể bị tạm ngưng để không ảnh hưởng tới hệ thống của chúng tôi.
Phần 5: Sở hữu trí tuệ và Nội dung của Khách hàng
 • Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào với những nội dung bạn tải lên Aditi. Tất cả nội dung, dữ liệu bạn tải lên ở bất kỳ nền tảng nào trong hệ sinh thái đều thuộc quyền sở hữu của bạn và bạn chịu trách nhiệm pháp lý với những nội dung, dữ liệu đó.
 • Bằng việc tải nội dung lên các Website, trang Thanh toán, SMS, Email, tin nhắn thông báo trong Tài khoản, bạn đồng ý cho phép (a) người dùng trên mạng xem những nội dung được hiển thị; (b) Aditi hiển thị và lưu trữ các dữ liệu này; (c) Aditi có thể xem các nội dung mà bạn tải lên.
 • Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của bạn cho đối tác thứ ba, trừ những trường hợp có văn bản yêu cầu từ các cơ quan chức năng. Thông tin bảo mật bao gồm bất kỳ tài liệu hay thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi mà không muốn công chúng biết đến. Thông tin bảo mật không bao gồm các thông tin (a) đã được công chúng hóa vào thời gian chúng tôi nhận được; (b) hoặc đã đến từ các domain được công bố rộng rãi sau khi chúng tôi nhận được nhưng mà không đến từ lỗi của chúng tôi; (c) hoặc thông tin của bạn chúng tôi nhận được từ hơn một người hoặc (d) chúng tôi bị yêu cầu bởi luật pháp. 
 • Về tranh chấp bản quyền nội dung số, bản quyền sản phẩm, khách hàng phải tuân thủ điều khoản bản quyền số Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) (tham khảo https://www.copyright.gov, http://www.dmca.com). Khách hàng phải tuân thủ điều khoản bản quyền sản phẩm, dịch vụ… theo từng quốc gia hoặc trên toàn thế giới. 
 • Đối với các trường hợp vi phạm bản quyền, giả mạo, có dấu hiệu lừa đảo, Aditi có quyền gỡ trang, khóa tài khoản khi có yêu cầu của cơ quan pháp luật hoặc khi nhận được khiếu nại từ bên sở hữu bản quyền thương hiệu/sản phẩm.
Phần 6: Nền tảng, công cụ bên thứ ba
 • Aditi đóng vai trò là trung gian kết nối bạn với công cụ của các đối tác thứ ba mà Aditi đã liên kết, bao gồm nhưng không giới hạn các cổng thanh toán, các đơn vị cung cấp dịch vụ tin nhắn SMS, Email. Bạn phải hiểu và đồng ý rằng Aditi cung cấp quyền sử dụng dịch vụ của những đối tác thứ ba này mà không phải bảo đảm bất kỳ điều gì, hay phải đại diện cho đối tác đó. Aditi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến đối tác thứ ba.
 • Bất kỳ hành động nào của bạn đến công cụ của đối tác thứ ba sẽ do bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm và ràng buộc bởi thỏa thuận của bạn với các đối tác đó.
Phần 7: Tiền trả trước (Credit)
 • Tiền trả trước (từ đây gọi là “Credit”) là số tiền bạn trả trước cho Aditi để chi trả dần cho các dịch vụ trong hệ sinh thái Aditi.
 • Số tiền Credit có giá trị 1 năm, chỉ sử dụng để chi trả cho các dịch vụ trong hệ sinh thái Aditi.
 • Số tiền Credit không thể mua bán, trao đổi, cho vay, chuyển nhượng. Credit không có giá trị nội tại, không thể quy đổi hay hoàn lại sang tiền mặt, và chỉ phục vụ mục đích duy nhất là phương tiện chi trả cho các dịch vụ trong hệ sinh thái Aditi. Credit nạp vào tài khoản nào chỉ khả dụng cho tài khoản đó. 
 • Số tiền Credit chỉ có hiệu lực trong khoảng thời gian giới hạn đã quy định.
 • Số tiền Credit sẽ mất hiệu lực và không còn giá trị trong trường hợp phát hiện gian lận, sử dụng sai mục đích, hoặc vi phạm bất cứ nội dung nào trong Điều khoản sử dụng.